a

Müəllif haqqları qorunur! Saytdakı materialların istifadəsi (elektron və yazılı formada) qəti qadağandır!

(051) 229-49-80

info@incilab.az
Bakı ş., Bül-Bül pr., 58G,

Son yazılar

* 1113

İş saatları 08:00 - 22:00

Bazar Qeyri-iş günü

(012) 493-80-47/48

info@incilab.az

Mərkəzi Laboratoriya

Bakı ş., Bül-Bül pr., 58G,

E-RANDEVU

T.ü.FD Dr.DİLARƏ ƏLƏKBƏRLİ

Klinik Biokimya Mütəxəssisi
 

Təhsil müəsisasinin adı

 

Daxil olduğu il

 

Bitirdiyi il

 

Fakültə (ixtisas)

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 2007 2012 Tibbi profilaktika
T.C. Ondokuz Mayıs Universitesi 2013 2017 Doktorantura
Əmək fəaliyyətiniz haqda məlumat
Müəssisənin adı İş müddəti Vəzifəniz İşdən ayrılma səbəbi
HB- Güvən Klinikası 18.03.2020-

 Hal-hazıradək

Laboratoriya Şöbə-müdiri  
       
       
İştirak etdiyiniz təlim, kurslar və konfranslar
adı Ay/ il
Türkiyənin Bolu şəhərində Abant Büyük Otelde keçirilən

KBDUD Preanalitik Evre 2014 Sempoziyumu adlı seminərində iştirak edib, sertifikat almışam

21.03.2014-22.03.2014
’Cobas 6000 C501 Biyokimya Otoanalizatörü eğitimi’’

uyğulamasını uğurla tamamlayıb sertifikat almaga haqq qazanmişam

17.03.2015-20.03.2015
Samsun Ondokuz Mayıs Universitetinin Tıp Fakültesi ve

Samsun Tabip Odası Akademik Gelişim Kursu – 2 adlı seminərində iştirak edib,sertifikat almışam

28.03.2015-29.03.2015  
Samsun Ondokuz Mayıs Universitetinin Tibb Fakültəsinin

”1.UluBAT Bilim Zirvesi” adlı seminərində iştirak edib, sertifikat almışam

04.06.2016 – 05.06.2016  
Sysmex, ”COVID-19’lu yoğun bakım hastalarına laboratuvar yaklaşımı”adlı web seminarı 11.06.2020
Sysmex, ”Tam idrar analizi ile mesane kanserine yaklaşım” adlı

web seminarı

18.06.2020  
– Sysmex, ”Etkin el hijyeninin COVID-19 pandemi döneminde önemi”adlı web seminarı 03.07.2020  
   
Contact Info
(012) 493-80-47/48

dilara.elekberli@incilab.az