Doun sindromu və Edvards sindromu riskinin təyin edilməsi. Qeyd edək ki, qan vermə prosesində əhəmiyyətli məqam, USM edilən gündə qanın verilməsidir.

İkili skrininq testi (birinci trimestr testi): 11-14 hamiləlik həftəsi.
Qanda: PAPP-A və sərbəst β hCG səviyyəsi ölçülür.
USDdə: CRL (təpə büzdüm ölçüsü), NT (ənsə qalınlığı) və NB (burun sümüyü).

Üçlü skrininq testi (ikinci trimestr testi): 16-18 hamiləlik həftəsi (zəruri hallarda 15-22 həftəsi).
Qanda: AFP, β hCG, Estriol (E3) səviyyəsi ölçülür.
USDdə: BPD (bipariatal diametr).

Dördlü skrininq testi : 16-18 hamiləlik həftəsi.
Üçlü testə əlavə olaraq qanda İnhibin A səviyyəsi ölçülür.

Hamiləlik və neonatal skrininq

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!