40 YAŞDAN AŞAĞI KİŞİLƏRDƏ CHECK UP-IN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT

40 yaşdan aşağı kişilər üçün Check Up paketi (kompakt)

 • Qlükoza (aclıq)
 • Sidik turşusu
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • PSA ümumi
 • Koaquloqramma paketi

40 yaşdan aşağı kişilər üçün Check Up paketi (geniş)

 • Koaquloqramma paketi
 • Amilaza
 • Antistreptolizin-O (ASO)
 • Revmatoid faktor (RF)
 • Qlükoza (aclıq)
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Nəcisin ümumi analizi
 • Sidik turşusu
 • Kalsium (Ca)
 • HDL-xolesterol
 • LDL-xolesterol
 • Triqliserid (total)
 • Protein (total)
 • Albumin (Alb)
 • ALP (qələvi fosfotaza)
 • GGT (Qamma qlütamiltransferaza)
 • LDH (laktatdehidrogenaza)
 • HbA1c(qlikohemoqlobin)

40 YAŞDAN YUXARI KİŞİLƏRDƏ CHECK UP-IN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT

40 yaşdan yuxarı kişilər üçün kardioloji müayinə və ürək damarlarının vəziyyətini göstərən müayinələr çox vacibdir. Bu baxımdan 40 yaşdan yuxarı kişilərə tətbiq olunan Check Up proqramlarında ürək sağlamlığına dair kriteriyalar mütləq nəzərə alınmalıdır.
40 yaşdan yuxarı kişilərə tətbiq edilən skrininqdə diabet, hipertenziya, xolesterolun yüksəkliyi aşkar edilərsə ürək sağlamlığına dair daha ətraflı müayinələr aparılmalıdır.
Gözlə bağlı problemlər 40 yaşdan sonra meydana çıxdığı üçün Check Up proqramında göz müayinəsi də yer alır. Bu müayinələr görmə qüsuru və qlaukoma kimi göz xəstəliklərinin erkən tapılmasına və qarşısının alınmasına kömək edir.

40 yaşdan yuxarı kişilər üçün Check Up paketi (kompakt)

 • Qlükoza (aclıq)
 • Sidik turşusu
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • PSA ümumi
 • Koaquloqramma paketi

40 yaşdan yuxarı kişilər üçün Check Up paket (geniş)

 • Amilaza
 • Antistreptolizin-O (ASO)
 • Revmatoid faktor (RF)
 • Qlükoza (aclıq)
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Nəcisin ümumi analizi
 • Sidik turşusu
 • Kalsium (Ca)
 • HDL-xolesterol
 • LDL-xolesterol
 • Triqliserid (total)
 • Protein (total)
 • Albumin (Alb)
 • ALP (qələvi fosfotaza)
 • GGT (Qamma qlütamil transferaza)
 • LDH (laktat dehidrogenaza)
 • HbA1c (qlikohemoqlobin)
 • CEA
 • CA 19-9
 • C-reaktiv zülal (CRP)
 • Homosistein
 • PSA ümumi
 • Koaquloqramma paketi

KİŞLƏR ÜÇÜN CHECK UP PAKETLƏRİ

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!