HAMİLƏLİK VƏ NEONATAL SKRİNİNQ

Doun sindromu və Edvards sindromu riskinin təyin edilməsi. Qeyd edək ki, qan vermə prosesində əhəmiyyətli məqam, USM edilən gündə qanın verilməsidir.

İkili skrininq testi (birinci trimestr testi): 11-14 hamiləlik həftəsi.
Qanda: PAPP-A və sərbəst β hCG səviyyəsi ölçülür.
USDdə: CRL (təpə büzdüm ölçüsü), NT (ənsə qalınlığı) və NB (burun sümüyü).

Üçlü skrininq testi (ikinci trimestr testi): 16-18 hamiləlik həftəsi (zəruri hallarda 15-22 həftəsi).
Qanda: AFP, β hCG, Estriol (E3) səviyyəsi ölçülür.
USDdə: BPD (bipariatal diametr).

Dördlü skrininq testi : 16-18 hamiləlik həftəsi.
Üçlü testə əlavə olaraq qanda İnhibin A səviyyəsi ölçülür.

Komandamız

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!