Dr.Cəlal Ağayev

SUMQAYIT FİLİALI ŞÖBƏ MÜDİRİ

Klinik-biokimya mütəxəssisi

Məlumatlar

Təcürbə

Həkim haqqında

Təhsil müəsisasinin adı

Daxil olduğu il

Bitirdiyi il

Fakültə (ixtisas)

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 2004 2009 Tibbi profilaktika
Sumqayıt şəh. uşaq xəstəxanası 2009 2010 Həkim labarant

Contact Me

    Don`t copy text!