Dr.Xatəi Quliyev

GƏNCƏ FİLİALI ŞÖBƏ MÜDİRİ

Klinik-biokimya mütəxəssisi

Məlumatlar

Təcürbə

About our doctor

Təhsil müəsisasinin adı

Daxil olduğu il

Bitirdiyi il

Fakültə (ixtisas)

Az.Tibb Unv 2011 2017 Tibbi Profilaktika
Az.Tibb UNV. 2017 2019 Mikrobiologiya

Bizimlə əlaqə

    Don`t copy text!