Məlumatlar

Bunun üçün statik, dinamik testlərdən və ultrasonoqrafiyadan istifadə olunur.

Statik testlər:
Yaş
FSH
Estradiol
Anti Müller hormonu
İnhibin B

Dinamik testlər :
Klomifen sitrat testi (CCCT)
GnRHa stimulyasiya testi (GAST)
Ekzogen FSH Stimulyasiya testi (EFORT)

13 Avq, 2019

Toksoplazmoz

Toksoplazmalar hüceyrədaxili parazitlərdir. Bu ibtidailər insanda infeksiya əmələ gətirdikləri zaman retikulo-endotelial sistem, uşaqlıq, mərkəzi sinir sistemi və retinada yerləşir. Toksoplazmoz anadangəlmə (hamilə qadınlar toksoplazma ilə yoluxduqda) və qazanılmış (doğulduqdan sonra)… Ətraflı
08 Avq, 2019

Kardioloji göstəricilər


Hər hansı bir molekulun kardioloji göstərici kimi istifadə olunmasıi üçün bir sıra xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Ölçülməsi asan olmalıdır Tez təyin olunan olmalıdır Həssas və spesifik olmalıdır Qanda müəyyən bir müddət… Ətraflı
Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!