a

Müəllif haqqları qorunur! Saytdakı materialların istifadəsi (elektron və yazılı formada) qəti qadağandır!

(051) 229-49-80

info@incilab.az
Bakı ş., Bül-Bül pr., 58G,

Son yazılar

* 1113

İş saatları 08:00 - 22:00

Bazar Qeyri-iş günü

(012) 493-80-47/48

info@incilab.az

Mərkəzi Laboratoriya

Bakı ş., Bül-Bül pr., 58G,

E-RANDEVU

PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİNİN SKRİNİNQİ. İŞ YERLƏRİNDƏ APARILAN MÜAYİNƏLƏR

İnci Laboratoriyaları tərəfindən Peşə xəstəlikləri baxımından skrininq və müşahidə tələb edən müayinələr aparılır. Bu müayinələr müəssisənin və iş yerinin  xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Qanda və sidikdə quğuşunun təyini, Fenol, Mis, Sink və digər metal analizləri, eləcə də peşə xəstəliklərində önəmi olan müayinə və araşdırmaları kütləvi skrininqlər şəklində icra etmək mümkündür. Bundan başqa, İnci Labratoriyaları tərəfindən beynəlxalq protokollara uyğun olaraq əməyin təhlükəsizliyi baxımından iş yerlərinin (hava, su, səthlər və s.) və çalışan əməkdaşların (əllər, burun boşluğu və s.) mikrobioloji skrininqi həyata keçirilir.