İnci Laboratoriyaları tərəfindən Peşə xəstəlikləri baxımından skrininq və müşahidə tələb edən müayinələr aparılır. Bu müayinələr müəssisənin və iş yerinin  xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Qanda və sidikdə quğuşunun təyini, Fenol, Mis, Sink və digər metal analizləri, eləcə də peşə xəstəliklərində önəmi olan müayinə və araşdırmaları kütləvi skrininqlər şəklində icra etmək mümkündür. Bundan başqa, İnci Labratoriyaları tərəfindən beynəlxalq protokollara uyğun olaraq əməyin təhlükəsizliyi baxımından iş yerlərinin (hava, su, səthlər və s.) və çalışan əməkdaşların (əllər, burun boşluğu və s.) mikrobioloji skrininqi həyata keçirilir.

SCREENING OF OCCUPATIONAL DISEASES. INSPECTIONS CARRIED OUT IN WORKPLACES

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!