40 YAŞDAN AŞAĞI QADINLARDA CHECK UP-IN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT

40 yaşdan aşağı qadınlar üçün Check Up paketi (kompakt)

 • Koaquloqramma paketi
 • Qlükoza (aclıq)
 • Sidik turşusu
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi

40 yaşdan aşağı qadınar üçün Check Up paketi (geniş)

 • Koaquloqramma paketi
 • Amilaza
 • Antistreptolizin-O (ASO)
 • Revmatoid faktor (RF)
 • Genital materialın mikroskopik müayinəsi
 • Qlükoza (aclıq)
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Nəcisin ümumi analizi
 • Sidik turşusu
 • Kalsium (Ca)
 • HDL-xolesterol
 • LDL-xolesterol
 • Triqliserid (total)
 • Protein (total)
 • Albumin (Alb)
 • ALP (qələvi fosfotaza)
 • GGT (Qamma qlütamil transferaza)
 • LDH (laktat dehidrogenaza)
 • Dəmir (Fe)
 • HbA1c (qlikohemoqlobin)

40 YAŞDAN YUXARI QADINLARDA CHECK UP-IN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT

Qadınlarda da yaş artdıqca bir sıra sağlamlıq problemləri ortaya çıxır. Qadınlarda ginekoloji orqanların şişləri, hormonal pozğunluqlar və kardioloji problemlərin vaxtında aşkar edilməsi, profilaktikası Check Up proqramları çox vacibdir. 40 yaşdan yuxarı qadınlar üçün Check Up paketləri yaş, çəki, mövcud xroniki xəstəliklər və genetik risk faktorları nəzərə alınaraq tərtib edilir. Hər hansı şikayətləri olmasa belə, 40 yaşdan yuxarı qadınların Check Up müayinədən keçmələri sağlam yaşam üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

40 yaşdan yuxarı qadınlar üçün Check Up paket (kompakt)

 • Koaquloqramma paketi
 • Qlükoza (aclıq)
 • Sidik turşusu
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Prolaktin
 • FSH
 • Estradiol (E2)

40 yaşdan yuxarı qadınlar üçün Check Up paketi(Geniş)

 • Koaquloqramma paketi
 • Revmatoid faktor (RF)
 • Antistreptolizin-O (ASO)
 • Kreatinin
 • Xolesterol total
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • QÜA (Qanın Ümumi Analizi) + EÇS
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Nəcisin ümumi analizi
 • Sidik turşusu
 • Kalsium (Ca)
 • HDL-xolesterol
 • LDL-xolesterol
 • Triqliserid (total)
 • Protein (total)
 • Albumin (Alb)
 • ALP (qələvi fosfotaza
 • Qamma qlütamiltransferaza (GGT)
 • LDH (laktatdehidrogenaza)
 • Dəmir (Fe)
 • HbA1c(qlikohemoqlobin)
 • Fosfor (P)
 • Prolaktin
 • FSH
 • Estradiol (E2)
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 125
 • C-reaktiv zülal (CRP)
 • Genital materialın mikroskopik müayinəsi
 • Qlükoza (aclıq)
 • Amilaza

QADINLAR ÜÇÜN CHECK UP PAKETLƏRİ

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!