Məlumatlar

Alfa Fetoprotein (AFP) Fetal serumun əsas zülalıdır. Fetal qaraciyər, embrionun öd kisəsi və digər orqanlar tərəfindən sintez olunur. Bəzi patoloji hallarda yetkin insanların serumda aşkar oluna bilər.

Hamiləliyin əvvəlində fetal serumda maksimum həddə çatır
Hamiləlik boyunca getdikcə azalır
Amnion mayesi və ananın qanında AFP-nin ölçülməsi döldə ola biləcək sinir borusu defekti və xromosom anomaliyalarının aşkar olunmasında skrininq testi kimi istifadə olunur

Çoxdöllü hamiləliklər,
Sinir borusu defekti,
Vaxtından əvvəl düşüklər
Döl ölümü kimi hallarda qan zərdabında səviyyəsi yüksəlir.

Fetal trisomiya18 və ya trisomiya 21-də ana qanında AFP səviyyəsi azalır. Bundan başqa AFP hepatosellülar və rüşeym hüceyrəli karsinomalarda xərçəng markeri kimi istifadə olunur.

 

Sizə necə kömək edə bilərik?
Don`t copy text!