a

Müəllif haqqları qorunur! Saytdakı materialların istifadəsi (elektron və yazılı formada) qəti qadağandır!

(051) 229-49-80

info@incilab.az
Bakı ş., Bül-Bül pr., 58G,

Son yazılar

* 1113

İş saatları 08:00 - 22:00

Bazar Qeyri-iş günü

(012) 493-80-47/48

info@incilab.az

Mərkəzi Laboratoriya

Bakı ş., Bül-Bül pr., 58G,

E-RANDEVU

Məlumatlar

BNP (Brain Natriumuretik Peptid)

Ürək normada bir protein prekursoru olan pro-BNP-ni aşağı səviyyədə sintez edir. Bu pro-BNP iki yerə parçalanaraq Aktiv BNP hormonu və Aktiv olmayan NT-pro-BNP-ni sərbəst vəziyyətə gətirir. BNP-nin sintez olunma məqsədi Qan həcminin tənzimlənməsinə və Dolayı yolla ürəyin qanı orqanizmin hər yerinə qovmasına kömək etməkdir.  Həm BNP, həm də NT-proBNP əsasən ürəyin...

Tac arteriya xəstəliyi riskini təyin etməkdə köməkçi testlər

Aşağı sıxlıqlı lipoprotein (LDL) HDL xolesterin, trigliserid , Lipoprotein (a), hsCRP, Homosistein və fibrinogendir. Sistemli iltihabın həssas bir göstərici olmasından əlavə plazma hsCRP konsentrasiyası gələcəkdə kardiovaskulyar pozğunluq baş verməsi gözlənilən qadın və kişilərdə yüksək səviyyədə aşkar olunur. Aclıq zamanı götürülmüş plazmada homosistein miqdarı 15mkmol/L-dən aşağı səviyyədə olur. Nisbətən artmış...

Qlikogen fosforilaz

Qlikogen fosforilaz izofermentidir. Bu fermentin izoformu ürək və beyin toxumasında olur. Ferment kəskin koronar sindrom zamanı erkən diaqnoz qoymaq üçün təklif olunan "yeni kardioloji markerlərdən" biridir. Qlikogenolizdə açar fermentdir Zədələnmiş miokard hüceyrələrindən daha tez xaric olur CK-MB, Mioqlobin, cTnT yə nisbətən ilk 4 saatda daha ayırıcıdı Kəskin miokard infarktı...

AMH Anti Müller Hormonu Testi

AMH Müller inhibə edici maddə, Müller inhibə edici faktor və Müller inhibə edici hormon olaraq da adlandırılır. Qadın və kişi orqanizmində mövcud olur Qlikoprotein quruluşuna malikdir Əsas funksiyaları Cinsiyyətin müəyyən olunması Qonadal funksiyalar Ovulyator rezerv göstəricisi Qonadal tumor göstəricisi Üstünlükləri Sikldən asılı olmadan verilə bilir Daha spesifikdir, həssasdır Hamiləlikdən və ya kontraseptiv istifadəsindən təsirə məruz qalmır....

İnhibin B

İnhibinlər polipeptid hormonlardır, α və β alt qrupları vardır. β alt qrupu inhibin A və inhibin B olaraq ayrılır. Fizioloji olaraq aktiv şəkilləri də məhs bu iki dimer formadır. İnhibin B: Testisin Sertoli hüceyrələrində Yumurtalığın Granulosa hüceyrələrində yaranır Qametogenezi tənzimləyir FSH- la neqativ əks əlaqəyə malikdir Səviyyəsi: Pubertat dövrə qədər aşağı olur Pubertat...

Ovulyator funksiyanın qiymətləndirilməsi

Ovulyator funksiyanın qiymətləndirilməsi Progesteron və LH səviyyəsinin dəyərləndirilməsi ilə həyata keçirilir. Progesteron 21-ci gün (28 günlük sikl) yoxlanılır Səviyyə (orta lüteal) > 3 ng/mL ovulyasiya olduğunu göstərir Uzun və qeyri-stabil sikl zamanı Növbəti sikl başlayana qədər hər həftə təkrar olunur LH Yumurta hüceyrə xaric olmazdan 36 saat öncə serumda səviyyəsi yüksəlir Sidikdə serumdan...

Kişi sonsuzluğu

Etiologiyasında ən çox rast gəlinən faktorlar: Cinsi faktorlar Urogenital infeksiyalar Konjenital (anadangəlmə) anomaliyalar Varikosel Endokrin pozğunluqlar İmmunoloji faktorlar Digər xəstəliklər İdiopatik semen pozğunluğu (OAT sindromu) və ya göstərilə bilən bir səbəb daha çox rast gəlinir Kişi sonsuzluğunun dəyərləndirilməsində istifadə olunan laborator testlər: Spermoqramma Hormonal testlər Genetik analiz İmmunoloji testlər Biokimyəvi testlər...

Spermoqramma

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) göstərişinə əsasən: 4-6 həftə ara ilə ən az 2 dəfə təkrar etmək 3-6 günlük cinsi pəhriz Ən gec 1 saat ərzində dəyərləndirmə tövsiyə olunur Spermoqrammada təyin olunan parametrlər: Həcmi (ml) Total sperm sayı (10^6) Konsentrasiyası (10^6/ml) Ümumi hərəkətlilik (PR+NP, %) Aktiv hərəkətlilik (PR, %) Vitalite (canlı sperm, %) Sperm morfologiyası (normal forma,...

Baktermiya nədir

Baktermiya nədir? Bakteremiya qanda canlı bakteriyaların olmasıdır. Diaqnozu qan kultivasiyasının pozitiv olması ilə qoyulur. Ancaq qan kultivasiyasında inkişafın olması hər zaman infeksiyasının olmasını göstərmir. İnfektiv endokardit və ya infektə intravenoz kateter kimi endovaskulyar qaynaqlı bakteremiyalar primer bakteremiya, pnevmoniya və ya abses kimi endovaskulyar qaynaqlı olmayan bakteremiyalar ikincili...